Com fer-se membre

Per ser membre de la Societat Narcís Oller cal sol·licitar-ho a info@narcisoller.cat o bé omplir el formulari a continuació.

La quota anual de soci és de 10 € anuals. Ser soci permet participar en tots els àmbits de la vida de l’associació, obtenir les publicacions de la societat gratuïtament o amb descomptes, etc.