La Junta

La Junta directiva de l’entitat està formada per les següents persones:

President: Jordi Ginebra i Serrabou
Vicepresidenta Primera: Margarida Aritzeta i Abad
Vicepresident Segon: Josep M. Pallàs i Guasch
Secretari: Roger Roig i Cèsar

Administrador: Jordi Ferré i Blasco

Vocal 1r: Magí Sunyer i Molné
Vocal 2n: Carme Montalà i Rofes
Vocal 3r: Montserrat Bové  i Montcusí
Vocal 4t: Empar de Bofarull i Bertran
Vocal 5è: Sílvia Güell i Segarra
Vocal 6è: Ester Comas i Ibáñez