La Junta

JUNTA DIRECTIVA

President: Magí Sunyer i Molné
Vicepresidenta Primera: Margarida Aritzeta i Abad
Vicepresident Segon: Josep M. Pallàs i Guasch
Secretari-Administrador: Jordi Ferré i Blasco

Vocal 1r: Jordi Ginebra Serrabou
Vocal 2n: Carme Montalà i Rofes
Vocal 3r: Montserrat Bové Montcusí
Vocal 4t: Empar de Bofarull Bertran
Vocal 5è: Sílvia Güell Segarra
Vocal 6è: Ester Comas Ibáñez
Vocal 7è: Roger Roig César

COMITÈ EXECUTIU

President: Magí Sunyer i Molné
Vicepresidenta Primera: Margarida Aritzeta i Abad
Vicepresident Segon: Josep M. Pallàs i Guasch
Secretari-Administrador: Jordi Ferré Blasco

COMITÈ CIENTÍFIC

President: Magí Sunyer
Secretari: Roger Roig
Vocals: Jordi Ginebra,  Roger Roig i Jordi Ferré.

COMITÈ SOCIAL

President: Josep M. Pallàs i Guasch
Secretària: Montserrat Bové
Vocals: Carme Montalà, Empar de Bofarull i Sílvia Güell.